Du kan foreløbig høre to numre. Det første nummer hedder Polka efter Chr Hansen. Vi ved ikke hvem Chr Hansen er/var, men vi har et nodeark med melodien og hans navn. Vi synes, at det er en god polka.

Det andet nummer er en vals skrevet af Ivan Damgaard til en melodikonkurrence udskrevet af Nordlek. Melodien hedder derfor Vals til Nordlek. Den synes vi også er god.


Polka efter Chr Hansen

Vals til Nordlek