17. september aften: Hedensted Kirkecenter

18. september: Social evening. Studenterhus Aarhus

23. november kl 19:30: Fredagsbal i Aarhus Folkemusikhus