23. november: Fredagsbal, Aarhus Folkemusikhus

30. november: Privat arrangement

7. december: Privat arrangement

12. december: Skolearrangement